Илустрирани водичи, брошури, информативни листови и видео дискови (DVD) за дијабетес се на располагање на повеќе јазици.  

Информативен лист „Спречете го дијабетесот тип 2“                                      

Во информативниот лист се објаснува:

  • Што е дијабетес тип 2
  • Симптомите на дијабетесот тип 2
  • Спречување на дијабетесот тип 2

Видете го информативниот лист „Спречете го дијабетесот тип 2“ (PDF).

Брошура „Живејте добро со дијабетес тип 2“

Во брошурата се објаснува:

  • Како да се снаоѓате со дијабетесот тип 2
  • Нивоата на глукоза во крвта пред и по јадење
  • Како да се остане здрав
  • Здравствени прегледи

Видете ја брошурата „Живејте добро со дијабетес тип 2“ (PDF)

Мултикултурен портал за дијабетес

На мултикултурниот портал за дијабетес има голем број информации на низа јазици.

Видете го мултикултурниот портал за дијабетес

📅 Page last updated: 4 October 2018